NOVI HYUNDAI HH010L ROBOT ZA ZAVARIVANJE

NOVI HYUNDAI HH010L ROBOT ZA ZAVARIVANJE

Industrijski robot Hyundai HH010L, u kombinaciji sa Cebora Speed Star 380 TS trofaznim inverterom za zavarivanje, omogućuje nam efikasno i točno zavarivanje velikih serija MIG/MAG postupkom.

Osnovne karakteristike robota su 6 stupnjeva slobode kretanja i visoka točnost ponovljivosti (+/-0,06 mm).