Svrdla za sidrenje

Idealno rješenje za montažu vrtnih kućica, pergola, ograda, prometnih znakova..

Nosači i konzole su namijenjeni kao osnova i temelj vrtnih i mobilnih kućica, pergola i sličnih konstrukcija. Različite forme i veličine nosača omogućavaju spajanje raznorodnih oblika nadgradnih elemenata. Svrdla se posebno upotrebljavaju za temeljenje navedenih konstrukcija direktnim uvrtanjem svrdla u zemlju. Time se izbjegavaju pripremni radovi tla ili potreba za betoniranjem podloge.