Opis usluge

U mogućnosti smo ponuditi različite postupke zavarivanja primjerene različitim materijalima i tehnološkim zahtjevima.

Postupci zavarivanja međusobno se razlikuju ovisno o elektrodama za zavarivanje, načinu dodavanja dodatnog materijala, plinu koji služi za zaštitu zavara.. Iz naše ponude izdvojili bismo MIG/MAG, TIG i REL zavarivanje. Kombinirajući te postupke zavarujemo široku paletu različith materijala poput čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija i slitina…

MIG (Metal Inert Gas)/MAG (Metal Active Gas) je vrsta elektrolučnog zavarivanja, koji koristi stalno dovođenje žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićeno je inertnom ili poluinertnom mješavinom zaštitnih plinova (obično argon) kako bi se zaštitio zavar. Dodatni materijal (koji je obično istorodan s osnovnim materijalom) se kontinuirano dodaje s koluta žice. Postupak je brži od ručnog elektrolučnog zavarivanja. Zbog visoke produktivnosti, to je jedan od najzastupljenijih postupaka zavarivanja. Iako sličan TIG zavarivanju što se tiče tipa materijala koji se zavaruje, MIG postupak ima prednost pred zavarivanjem TIG postupkom sa stajališta ekonomičnosti.

REL (eng. Manual Metal Arc Welding – MMA ) je najčešće korišten postupak zavarivanja. Električni luk se ostvaruje između potrošnih elektroda (obložene materijalom koji stvaranjem CO2 štiti zavar od oksidacije) i radnog materijala. Elektroda ujedno služi kao dodani materijal za stvaranje zavara, te za stabilizaciju luka. Postupak je raznovrstan i ima široke mogućnosti primjene.

TIG (Tungsten Inert Gas) postupak zavarivanja je ručni postupak zavarivanja koji se odvija pod zaštitom neutralnih plinova ili smjese plinova. Luk se ostvaruje između netaljive volfram elektrode i radnog komada. Nakon uspostavljanja električnog luka slijedi taljenje ivica žlijeba za zavarivanje, odnosno ravnomjerno ručno dodavanje žice za zavarivanje u električni luk, te taljenje žice i stvaranje zavarenog spoja. Tig zavarivanje se prvenstveno koristi kod tanjih materijala, kraćih zavara i sl. Iako je ovaj postupak relativno spor i zahtjeva veću vještinu zavarivača, rezultat je visoko kvalitetan zavar. TIG zavarivanje izmjeničnom strujom (AC) najčešće se koristi za zavarivanje nehrđajućih čelika i lakih metala (aluminijskih i magnezijskih legura.) TIG zavarivanje istosmjernom strujom (DC) koristi se za zavarivanje nehrđajućih (INOX), konstrukcijskih, ugljičnih i nisko legiranih čelika, a u određenim uvjetima aluminija.

Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Uneseni privatni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. Poslani podaci neće se zapisivati/pohranjivati niti će se dijeliti s trećim stranama.
Uspješno slanje upita Vaš upit je uspješno poslan!
Neuspješno slanje upita GREŠKA! Upit nije poslan! Molimo probajte ponovno.