Strojna obrada

Nudimo usluge strojne obrade metala, tokarenje na klasičnoj i CNC tokarilici, glodanje na klasičnoj i CNC glodalici, bušenje, razvrtanje, narezivanje navoja..