Savijanje

Kutno savijanje limova je oblik savijanja limova u kojem se lim polaže između matrice s V utorom i prizme/noža, te se pritiskom noža lim savija. Okretanjem ploče moguće je izraditi i složene prostorne profile.

Osim rada s nožem i matricom mogu se koristiti i namjenski, složeni alati za izradu posebnih oblika. Osim kutnog savijanja, u mogućnosti smo i kružno savijati limove manjih dimenzija.

HIDRAULIČKA NC KUTNA PREŠA ZA KUTNO SAVIJANJE LIMA

  • savijanje lima max. širine 3 100 mm (širina unutarnjeg okvira 2 550 mm) uz pritisak do 120 t
  • radna brzina 10 mm/s, brzina približavanja 100 mm/s, povratna brzina 90 mm/s
  • programibilno NC upravljanje po Y i X osi
  • različite prizme i noževe za savijanje lima debljine do 6 mm