POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE PRO D.O.O. ULAGANJEM U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE PRO D.O.O. ULAGANJEM U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

Povećanje konkurentnosti tvrtke PRO d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija” i Pomoći za oporavak za koheziju i europska područja ”REACT-EU”

Tvrtka PRIBOR I OPREMA d.o.o. provodi projekt „ Povećanje konkurentnosti tvrtke PRO d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“, koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i natječaja „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, KK.11.1.1.01.

OPIS PROJEKTA:

Projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke PRO d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ obuhvaća izgradnju vlastitog proizvodnog prostora s ugrađenim obnovljivim izvorima energije poput solarnih panela i dizalice topline, podizanje tehnološke razine proizvodnje nabavom stroja za lasersko rezanje metala, softvera za digitalizaciju poslovanja, računalnu opremu te edukaciju zaposlenika za rad s novouvedenim tehnološkim rješenjima. Na taj način će se postići unaprjeđenje poslovnih procesa, povećanje kvalitete procesa pripreme sirovine te smanjenje jediničnih troškova proizvoda.

Značajan doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa će se ostvariti kroz implementaciju stroja visoke tehnologije za lasersko rezanje metala, koje doprinosi zelenoj transformaciji uštedom energije kao i kružnom gospodarstvu. Integracija softverskog rješenja za upravljanje kadrovima i opremanje suvremenom računalnom opremom doprinosi se digitalizaciji organizacije poslovanja. Izgradnja energetski učinkovitog proizvodno-poslovnog prostora koji će namjenskim planiranim prostorom optimizirati logističke procedure doprinosi zelenoj transformaciji.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A1 Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

A2 Usavršavanje djelatnika s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje

PM Upravljanje projektom

PV Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj: ojačati konkurentnost MSP-ova pripremom zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja i stvaranja novih radnih mjesta.

Specifični ciljevi: ojačati poziciju na regionalnom i europskom tržištu, povećati tehnološke i prostorne kapacitete prilagodbom poslovanja kroz zelenu i digitalnu tranziciju, povećati udio izvoza prema susjednim zemljama.

Uspješnom provedbom projekta za PRO d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

Povećan prihod od izvoza, jačanje pozicije na domaćem tržištu, plasman proizvoda na novim tržištima
Novo uvedena tehnološka rješenja povezana s zelenim i digitalnim ciljevima
Zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta
Povećani prihod od prodaje uz bolje iskorištavanje ulazne sirovine
Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja kroz bolju interakciju s klijentima, optimizaciju/digitalizaciju poslovnih procesa i zelenu tranziciju.

Naziv projekta:

Povećanje konkurentnosti tvrtke PRO d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju.

Ukupna vrijednost projekta:

17.446.866,49 kuna

Bespovratna sredstva:

6.202.202,87

Razdoblje provedbe projekta:

30.06.2021.-30.09.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Bakir Đonlagić, član uprave PRO d.o.o.

E-mail: bakir@pro-laser.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU:

https://strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/erdf/

„Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PRO d.o.o“